X
تبلیغات
عشق
من یه ♥♥♥بهمن ♥♥♥ مـــاهــیـــم...

من همون ديوونه م که هيچوق عوض نميشه...

همونی که همه باهاش خوشالن
اما کسی باهاش نمی مونه...

همونی که اونقدر يه آهنگ رو گوش ميده که از
ترانه گرفته تا ريتم و خوانندش متنفر بشه...

همونی که هق هق همه رو به جون دل گوش ميده
اما خودش بغضاش رو زير بالش ميترکونه.....

همونی که همه فکر ميکنن سخته،
سنگه اما با هر تلنگری ميشکنه...

همونی که مواظبه کسی ناراحت نشه
اما همه ناراحتش ميكنن...

همونی که تکيه گاه خوبيه اما
واسش تكيه گاهی نيس...

همونی که کلی حرف داره اما هميشه ساکته...

همونی که سعی میکنه کسی رو اذیت نکنه
اما همه اذیتش میکنن...

همونی که همیشه همه رو میخندونه و میخنده
اما ته دلش هیچوقت شاد نیست...

همونی که فقط تظاهر به خوشبختی داره..


من همون ♥♥♥بهمن ♥♥♥ مـــاهــیـــم...

سه شنبه دوازدهم فروردین 1393 × 19:46 × غریبه ×


چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1392 × 14:52 × غریبه ×من اول شخص مفردی هستم

که عاشقت شده است...

بقیه سوم شخصند.....!!!

یکشنبه هجدهم اسفند 1392 × 20:15 × غریبه ×


مـن ايـرانــــی ام !

نامم "عــربـی" اسـت ...اتـومـُبيـلــم "ژاپـنـی"

ترجيـعاً پارچه لباسم فـاسـتـونـی "انـگـليـسی"

غـذای مــورد عـلاقــه ام پـيـتـزای "ايـتـاليـايـی"

و عـاشق سـريال حـريـم سـلـطان "تـركـی" هـسـتــم ...

ايــن البـتـه هـمه مـاجــرا نيـســت ...

مـن ايـرانـی ام

مـعـتـقـدم "پـيـكـان" خيـانـت تـاريـخـی بـوده اسـت ...

"آبگوشت" غذاي عقب مانده هاست و"فردين" هم هنرپيشه آبگوشتي...

عـاشـق "ژآن والژان" "بيـنـوايان" "ويـكـتور هـوگـو" هـسـتـم ...

و شـاهـنامـه ... پـدرم يـكی داشـت ، نـمـی دانـم چه شـد ...

مـن ايـرانـی ام !

نا آشـنا با "بابـك خـرم ديـن" و " آریو برزن"

و عـاشـق "جـنيـفـر لـوپـز" امـا ......

مـن ايـــرانــــی ام

یکشنبه هجدهم اسفند 1392 × 20:12 × غریبه ×


نفس های زمستان به شماره افتاده

من هم حوصله ام سر رفته

از این روزهای بی حوصله اسفند

این روزهای مانده اسفند را

دود می کنم به پای آمدن بهار

یکشنبه هجدهم اسفند 1392 × 20:5 × غریبه ×


بـــآر  آخــــ ـر    دسـتـ آخــ ـر

مـــ ـن ورق را بـــا دلــــــ ــم بر میزنـــــ ــم

بــار دیــ ـگر حـــ ــکم کــ ـن امــ ـآ نه بـــ ـی دل  بــ ـا دلــ ــت حــ ــکم کن

حـــ ــکم دل . . . !

هــ ـرکه دل دارد بینــ ـدازد وســ ــط  تــا کــ ــه مــ ـا هــ ـم دل هــ ـآیمــ ـآن را رو کنــ ـیم

دل کــ ـه روی دل بیــ ـفتد عــــشــق  حاکـــ ـم مــ ـی شود

پــ ـس به حــ ـکم عـ ـشـ ـق بــ ـازی میـ ـکنیم

ایــ ـن دل  مــ ـن !

رو بــ ـکن حــ ـالا دلــ ـت را .

دل نــ ـداری بــ ـر بزن انــ ـدیشه  ات را ...

حــ ـکم لازم ..  دل ســ ـپردن دل گــ ـرفتن . . هــ ـردو لازم .. !


چهارشنبه بیست و سوم بهمن 1392 × 11:48 × غریبه ×


چگونه استـــ حال من…
با غمـــ ها می سازمــــ…
باکنایه ها می سوزمــــــــــ…
به آدم هایی که مرا شکستند لبخند می زنمـــــــــ…
لبخندی تـــلخـــــــ….
خــــــــــداونــــــــــــــــــــدا…
می شود بگویی کجای این دنیـــــــــــــا جای من استــــــــ…
از تــــــــــــــو و دنـــیایی که آفـــــــــــریدی
فقط در اعماق زمینـــــ اندازه یه قـــــــبر
فقط یک قبـــــــــــــــر…
در دور تـــــــــــرین نقطه جــــــهانــــ می خــــــــــــواهمـــــــــ
خــــــــدایـــــا خــــــسته ام خــــــستهـــــــ…

پنجشنبه بیست و ششم دی 1392 × 14:6 × غریبه ×


ﻫﻤﻪ ﺧﺮﺍﺑﺘﺮ ﺍﺯ ﺧﺮﺍﺑﯿﻢ !
ﺑﯿﺨﻮﺩﯼ ﻻﻑ ﺁﺑﺎﺩﯼ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ و ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺧﻼﻗﯿﻢ
ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺧﻮﺩ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻠﻮﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﯽ ﺍﺧﻼﻕ !
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺧﻮﺍهی های ﻣﺎ ﺍﺭﺿﺎ ﺷﻮﺩ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﻢ !
ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻤﺒﻮﺩﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﻣﺒﺎﺩﺍ
ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﻗﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺭﯾﻢ !
ﻣﺎ ﻗﺎﺗﻼﻥ ﺭﻭﺡ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮﯾﻢ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﯽ ﺍﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻫﻢ ﺩﺭ ﮔﺬﺭﯾﻢ …

سه شنبه بیست و چهارم دی 1392 × 18:11 × غریبه ×پشت سرم زیاد حرف میزنی

اشکال نداره ...

سگی که منو نشناسه !!

زیاد واق واق می کنه!

دوشنبه بیست و سوم دی 1392 × 22:16 × غریبه ×در جـریـاךּ بـاش!


 اگـﮧ  تو روت خندیدم بـﮧ خاطر این بود کـﮧ  ؛

ךּـخواستم تو روتــ بالا بیارم !دوشنبه بیست و سوم دی 1392 × 22:15 × غریبه ×